Oversigt 2017
 
Opstart flugtskydning         lørdag den 25. februar 2017 kl 12.00
Holdskydningsstart             4. april 2017
Finale                                  17. juni 2017
 
Riffelskydning
2. april
9. april
23.april
30. april
7. maj
Bane: Vrøgum 1
 
22. april               Feltskydning på Kallesmærsk
29. april               Kommunemesterskab i flugtskydning i Ansager
 
 
 
 
 
Oversigt 2016
 
Arbejdsdage på skydebanen 2016

Søndag den 10. april kl. 10.00
Søndag den 8. maj kl 10.00
Deltag i mindst 1 arbejdsdag for at kunne deltage i foreningens jagter.
 
 

Flugtskydning 2016

27/2 Første træningsdag

28/2 kl. 18.00 Sidste frist for tilmelding til RAH

5/4 Første kampdag RAH

7/6 Sidste kampdag RAH

11/6 Intern holdskydning

18/6 Finaleskydning RAH i Ansager

30/8 Sidste træningsdag

I marts måned trænes lørdag fra kl. 12.00 til kl. 17.00
I april, maj, juni samt august trænes tirsdag fra kl. 18.00 til kl. 21.00
samt lørdag fra kl. 12.00 til kl. 17.00.
I april, maj og juni kan banen, efter aftale med Brian, åbnes på torsdage. Dette kræver dog at min. 10 skytter melder deres ankomst senest dagen før kl. 15.00. Angående torsdagstræning: se hjemmeside eller facebook.

Husk at møde talstærk op den 11/6 når der afvikles intern holdskydning.

Vær opmærksom på at i perioden 5/4 til 7/6 går afviklingen af holdskydning forud for almindelig træning.

HUSK

Banen er lukket i juli måned.
 
 
 
Plan over jagt og invitationer Oksbøl & Omegns Jagtforening Efterår 2016

Bukkejagt Skalling:
Dem der ville med: Claus Mathiasen, Henrik Bak Rasmussen og Calle Tøtrup
Hvem kom afsted: Henrik Bak Rasmussen
Regulering Sønder Plantage 3 september:
Dem der ville med: Keld Reinholdt, Holger Fischer
Hvem kom afsted: Ingen (Peder Blåbjerg missede tilmelding)
Jagt d. 23 oktober i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Keld Reinholdt + Morten Vinding
Hvem der kom afsted: Keld Reinholdt + Morten Vinding
Harejagt Skallingen, mødested Ho Kro kl. 9,00 d. 8 oktober
Hvem der ville afsted: Ingen
Hvem der kom afsted: Ingen
Jagt d. 6. november i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Svend Simonsen + Holger Fischer
Hvem der kom afsted: Svend Simonsen + Holger Fischer
Jagt d. 27/11 i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Keld Reinholdt, Claus Mathiasen, Svend Simonsen
Hvem der kom afsted: Claus Mathiasen + Svend Simonsen
Harejagt Skallingen, mødested Ho Kro kl. 9,00 d. 26 nov
Hvem der ville afsted: Calle Tøtrup
Hvem der kom afsted: Calle Tøtrup
Jagt d. 11/12 i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Keld Reinholdt, Claus Mathiasen + Holger Fischer
Hvem der kom afsted: Holger Fischer + Keld Reinholdt
Jagt d. 8/1 2016 i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Claus Mathiasen, Svend Simonsen
Hvem der kom afsted: Claus Mathiasen + Svend Simonsen
Regulering Sønder Plantage 28 januar:
Dem der ville med: Keld Reinholdt, Paul Verner Thomsen
Hvem kom afsted: Keld Reinholdt + Paul Verner Thomsen
Ræveregulering på Skallingen d. 25/2-2017
Alle er velkommen, mødested Ho Kro, Mødetid kl. 9.00
Plan over jagt og invitationer Oksbøl & Omegns Jagtforening Efterår 2016

Bukkejagt Skalling:
Dem der ville med: Claus Mathiasen, Henrik Bak Rasmussen og Calle Tøtrup
Hvem kom afsted: Henrik Bak Rasmussen
Regulering Sønder Plantage 3 september:
Dem der ville med: Keld Reinholdt, Holger Fischer
Hvem kom afsted: Ingen (Peder Blåbjerg missede tilmelding)
Jagt d. 23 oktober i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Keld Reinholdt + Morten Vinding
Hvem der kom afsted: Keld Reinholdt + Morten Vinding
Harejagt Skallingen, mødested Ho Kro kl. 9,00 d. 8 oktober
Hvem der ville afsted: Ingen
Hvem der kom afsted: Ingen
Jagt d. 6. november i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Svend Simonsen + Holger Fischer
Hvem der kom afsted: Svend Simonsen + Holger Fischer
Jagt d. 27/11 i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Keld Reinholdt, Claus Mathiasen, Svend Simonsen
Hvem der kom afsted: Claus Mathiasen + Svend Simonsen
Harejagt Skallingen, mødested Ho Kro kl. 9,00 d. 26 nov
Hvem der ville afsted: Calle Tøtrup
Hvem der kom afsted: Calle Tøtrup
Jagt d. 11/12 i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Keld Reinholdt, Claus Mathiasen + Holger Fischer
Hvem der kom afsted: Holger Fischer + Keld Reinholdt
Jagt d. 8/1 2016 i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Claus Mathiasen, Svend Simonsen
Hvem der kom afsted: Claus Mathiasen + Svend Simonsen
Regulering Sønder Plantage 28 januar:
Dem der ville med: Keld Reinholdt, Paul Verner Thomsen
Hvem kom afsted: Keld Reinholdt + Paul Verner Thomsen
Ræveregulering på Skallingen d. 25/2-2017
Alle er velkommen, mødested Ho Kro, Mødetid kl. 9.00
Riffelskydning

DATO TID BANE ANSVARLIG SKYDNING AFSTAND BEMÆRKNING
03/04 1300-1600 Vrøgum1 Ooj / OMI Indskydning til trænings ammunition.
100/200 M Indskydninger foregår på selvmarkerne skiver
10/04 1300-1600 Vrøgum 1 Ooj / OMI Alm. Træning til mærkeskydning 100 M

17/04 1300-1600 Stibjerg 1 Ooj / OMI Alm. Træningsskydning, Mærkeskydning
100 M
Husk at medbringe jagtskiverne fra Vrøgum.
01/05 1300-1600 Vrøgum 1 Ooj / OMI Skydning mod forskellige mål, samt skydning på lang afstand
200/300 M
08/05 1300-1600 Vrøgum 1 Ooj / OMI
Afslutning restant mærkeskydning & indskydning til jagtammunition
100 M Evt. GRILL m.m. v/ jagtforeningens foranstaltning.

ALLE ER VELKOMMEN!
• Det er et krav at skytten er medlem af Danmarks jægerforbund (forsikring) eller har en tilsvarende forsikring.
• Der opkræves et gebyr på i alt 20.-kr. pr. gang pr. skytte (gælder ikke medlemmer af Oksbøl Militær Idrætsforening).
• De enkelte skytter er selv behjælpelige med oprettelse og nedbrydning af standplads / målopstilling mv.
• Skytterne medbringer selv ammunition samt de hjælpemidler de ønsker at benytte under skydningen mv.
• Efter endt skydning vil der være mulighed for at købe øl & vand.
Kontakt person

Kim Scharbau
Mobil tlf.50864660.
Riffelskydning 
 
 
 
 
 
Plan over jagt og invitationer Oksbøl & Omegns Jagtforening 2015

Bukkejagt Skalling:
Dem der ville med: Claus Mathiasen, Henrik Bak Rasmussen og Peder Blåbjerg
Hvem kom afsted: Peder Blåbjerg Pedersen
Regulering Sønder Plantage 5 september:
Dem der ville med: Henrik Bak Rasmussen, Keld Reinholt
Hvem kom afsted: Henrik & Keld
Jagt d. 4 oktober i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Ingen
Hvem der kom afsted: Ingen
Harejagt d. 10. oktober:
Hvem der ville afsted: Ingen
Hvem der kom afsted: Ingen
Jagt d. 25 oktober i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Kim Scharbau + Holger Fischer
Hvem der kom afsted: Kim Scharbau + Holger Fischer
Jagt d. 29 oktober i Vejers:
Hvem der kom afsted : Brian Linding + Calle Tøtrup
Jagt d. 8/11 i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Keld Reinholt + Mogens Staal
Hvem der kom afsted: Keld Reinholt + Mogens Staal

Harejagt Skallingen, mødested Ho Kro kl. 9,00 d. 14 november(NY DATO) SØNDAG D. 5 DECEMBER
Hvem der ville afsted: Keld Reinholt
Hvem der kom afsted: Jagten Aflyst
Jagt d. 19/11 Lønborg Hede
Hvem der ville afsted: Keld Reinholdt, Calle Tøtrup, Janik Tøtrup, Paul Werner Thomsen
Hvem der kom afsted: Poul Werner Thomsen og Janik Tøtrup
Jagt d. 29/11 i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Claus Mathiasen+ Svend Simonsen
Hvem der kom afsted: Claus Mathiasen + Svend Simonsen
Jagt d. 3/1 2016 i Sdr. Plantage:
Hvem der ville afsted: Calle og Janik Tøtrup
Hvem der kom afsted: Calle og Janik
Regulering Sønder Plantage 31 januar:
Dem der ville med: Keld Reinholt, Holger Fischer og Peder Blåbjerg Pedersen
Hvem kom afsted: Holger Fischer og Peder Blåbjerg Pedersen
Ræveregulering på Skallingen d. 20 februar 2016, mødested Ho Kro kl. 9,00
Alle er velkomne
opdateret 8.marts 2019  | annette.blaabjerg@skolekom.dk