Aktiviteter


Riffelskydning

DATO
TID BANE ANSVARLIG SKYDNING AFSTAND BEMÆRKNING
04 april 1600-1900 Vrøgum 1 Ooj / OMI Indskydning til trænings ammunition. 100M
11 april 1600-1900 Vrøgum 1 Ooj / OMI Alm. Træning til mærkeskydning 100 M

25 april 1600-1900 Vrøgum 1 Ooj / OMI Skydning mod forskellige mål, samt skydning på lang afstand 200/300 M
02 maj 1600-1900 Vrøgum 1 Ooj / OMI Skydning mod forskellige mål, samt skydning på lang afstand 200/300 M
09 maj 1600-1900 Vrøgum 1 Ooj / OMI
Afslutning restant mærkeskydning & indskydning til jagtammunition. 100 M

ALLE ER VELKOMMEN!
• Det er et krav at skytten er medlem af Danmarks jægerforbund (forsikring) eller har en tilsvarende forsikring.
• Der opkræves et gebyr på i alt 20.-kr. pr. gang pr. skytte (gælder ikke medlemmer af Oksbøl Militær Idrætsforening).
• De enkelte skytter er selv behjælpelige med oprettelse og nedbrydning af standplads / målopstilling mv.
• Skytterne medbringer selv ammunition samt de hjælpemidler de ønsker at benytte underskydningen mv.
• Skydningen slutter senest kl. 1845.
• Efter endt skydning vil der være mulighed for at købe øl & vand.v
Næsbjerg. d. 15. april 2018
Kære jagtkammerat!
Regelsæt for bukkejagten i Sdr. Plantagen
Deltagere fra efterårsjagterne som har tilkendegivet at de ønsker at komme på bukkejagt i plantagen, som under bukkejagten er
delt op i 4 afdelinger (1 – 4). Ved lodtrækning d. 25/4 bliver der trukket lod om både rækkefølge og hvilken afdeling man skal
jage i.
Husk at skud skal afgives fra skydestigen (krav fra Varde Kommune)!
Der er som tidligere år sat 5 bukke på til afskydning totalt. Der må kun nedlægges én buk pr. jæger, - anskydning og forbiskydning
tæller for nedlagt buk, - turen går herefter videre til efterfølgende jæger.
Alle deltagerne skal senest fredagen op til jagtugen have indbetalt 600,00 kr.
på konto: Jægerråd1 5479 0619121
Deltagerne har herefter ret til at udvælge 3 hele jagtdage i den følgende uge (fra mandag – søndag).
Der kan være en del aktivitet i nogle af såterne af motionister, mountainbike etc. – derfor har vi besluttet at man i stedet for
hele dage kan vælge kun at tage 6 morgen eller 6 aften sitz.
Nedlægges eller anskydes der en buk, skal dette straks meddeles til undertegnede eller Jan. Det skal bemærkes at det er
skyttens ansvar at få rekvireret en godkendt schweiss hund ved anskydning.
Tag et billede af bukken og send dette til Jan/ Kim, så der kan afregnes og bukken tilfalder selvfølgelig skytten!
For at undgå at alle 5 bukke skydes i de første uger er nedenstående priser sat op, således at det stadig er muligt at nedlægge
sin 1ste. buk uanset om det ”kun” er en spidsbuk......
Priser: Ulige/lige seksender 600,00 kr.
Ulige/lige gaffelbuk 1.000,00 kr.
Spidsbuk 1.600,00 kr.
Ovenstående beløb indbetales herefter på konto: 5998 8001554.
Sker der det at bukkene skydes inden man får mulighed for selv at komme ud, så refunderes de 600 kr. selvfølgelig
igen!
HUSK - ved deltagelse i 2den/ 3die runde af bukkejagten koster det IKKE 600 kr. men KUN 300 kr at deltage!
Hvis der er tomme pladser, er det muligt for deltagerne i Sdr. Heden Plantage at komme på bukkejagt også….
Når du nu lister på plads i din skydestige, så prøv at observere aktiviteten i dit område, - hvilke dyr er set, heraf hvor mange
bukke. Har du set fasaner, kronvildt etc.
Noter det op og send en mail efter bukkejagtens afslutning, gerne med fotos etc. til de øvrige i konsortiet eller på Facebook
under: Jagt 2017/2018 Sdr. Plantage
Har du spørgsmål eller andet, så tøv ikke med at kontakte os på:
Kim Madsen 7526 7277/ 29200070 eller formand@voj.dk
Jan Nygaard 75259010/ 31901830 eller jan-nygaard@outlook.dk
Knæk & Bræk
På Jægerrådets vegne
Kim Madsen, formand
PS!
Det er tilladt at deltagerne bytter indbyrdes mellem de øvrige på listen!
Regelsæt for bukkejagten i Sdr. Heden Plantage
Deltagere fra efterårsjagterne som har tilkendegivet at de ønsker at komme på bukkejagt i plantagen, som under bukkejagten er
delt op i 3 afdelinger (1 – 3). Ved lodtrækning d. 25/4 bliver der trukket lod om både rækkefølge og hvilken afdeling man skal
jage i.
Husk at skud skal afgives fra skydestigen (krav fra Varde Kommune)!
Der er sat 4 bukke på til afskydning totalt. Der må kun nedlægges én buk pr. jæger, - anskydning og forbi- skydning tæller
for nedlagt buk, - turen går herefter videre til efterfølgende jæger.
Alle deltagerne skal senest fredagen op til jagtugen have indbetalt 600,00 kr.
på konto: Jægerråd1 5479 0619121
Deltagerne har herefter ret til at udvælge 3 hele jagtdage i den følgende uge (fra mandag – søndag).
Der kan være en del aktivitet i nogle af såterne af motionister, mountainbike etc. – derfor har vi besluttet at man i stedet for
hele dage kan vælge kun at tage 6 morgen eller 6 aften sitz.
Nedlægges eller anskydes der en buk, skal dette straks meddeles til undertegnede. Det skal bemærkes at det er skyttens
ansvar at få rekvireret en godkendt schweisshund ved anskydning.
Bukken forevises for din lokalformand eller Jan/ Kim, før afregning og tilfalder selvfølgelig skytten!
For at undgå at alle 4 bukke skydes i de første uger er nedenstående priser sat op, således at det stadig er muligt at nedlægge
sin 1ste. buk uanset om det ”kun” er en spidsbuk......
Priser: Ulige/lige seksender 600,00 kr.
Ulige/lige gaffelbuk 1.000,00 kr.
Spidsbuk 1.600,00 kr.
Ovenstående beløb indbetales herefter på konto: 5998 8001554.
Sker der det at bukkene skydes inden man får mulighed for selv at komme ud, så refunderes de 600 kr. selvfølgelig
igen!
HUSK - ved deltagelse i 2den/ 3die runde af bukkejagten koster det IKKE 600 kr. men KUN 300 kr!
Hvis der er tomme pladser, er det muligt for deltagerne i Sdr. Plantage at komme på bukkejagt også….
Når du nu lister på plads i din skydestige, så prøv at observere aktiviteten i dit område, - hvilke dyr er set, heraf hvor mange
bukke. Har du set fasaner, kronvildt etc.
Noter det op og send en mail efter bukkejagtens afslutning, gerne med fotos etc. til de øvrige i konsortiet eller på Facebook
under: Jagt 2017/2018 Sdr. Hede Plantage
Har du spørgsmål eller andet, så tøv ikke med at kontakte os på:
Kim Madsen 7526 7277/ 29200070 eller formand@voj.dk
Jan Nygaard 75259010/ 31901830 eller jan-nygaard@outlook.dk
Knæk & Bræk
På Jægerrådets vegne
Kim Madsen, formand
PS!
Det er tilladt at deltagerne bytter indbyrdes mellem de øvrige på listen!
Plan over jagt og invitationer Oksbøl & Omegns Jagtforening

2017

Bukkejagt Skalling(PRIS 1500 kr:

Michael Bloch

Bukkejagt Sdr. Plantage:

Holger Fischer, Claus Mathiasen, Morten Mathiasen og Morten Vinding

Regulering Sønder Plantage 2 september:

Peder Blåbjerg og Holger Fischer

Jagt d. 22 oktober i Sdr. Plantage:

Holger Fischer, Claus Mathiasen har budt ind

Jagt d. 14 oktober harejagt Skallingen

1 plads ledig

Jagt d. 5. november i Sdr. Plantage:

Hans B. Hansen + 1 plads ledig

Jagt d. 26/11 i Sdr. Plantage:

Holger Fischer, Keld Reinholdt

Jagt d. 4/11 harejagt Skallingen

1 plads ledig

Jagt d. 5 december Tangen(Skov & Naturstyrelsen)

2 pladser ledige

Jagt d. 17/12 i Sdr. Plantage:

Hans Hansen, Keld Reinholdt

Jagt d. 7/1 2016 i Sdr. Plantage:

Calle Tøtrup, Holger Fischer

Regulering Sønder Plantage 27 januar 2018:

2 pladser

24 feb. 2018 ræveregulering på Skallingen

Alle er velkommen mødested Ho Kro kl. 9.00 Ingen tilmelding

Hjortebanen søndag den. 2. april 2017
Så er der mulighed for at komme på hjortebanen i Oksbøl og afprøve sine skydefærdigheder i skydning til løbende hjort.
Søndag den. 2. april 2017 fra kl. 13.00-16.00
Pris: 50,- kr.
*Skytten skal selv medbringe ammunition.
* Man er velkommen til at tage en jagtkammerat med denne dag.
*Der er mulighed for nyt stempel på ”Schießnachweis” for 2017.
På bestyrelsens vegne: Claus Mathiasen. Tlf. 61 28 69 39

Med venlig hilsen
Janderup, Billum og Oksbøl Jagtforeninger.
Hjortebanen søndag den. 2. april 2017

Bliv klar til bukkejagten 2017
Riffelskydning
2. april     kl. 13.00 - 16.00
9. april     kl. 13.00 - 16.00
23. april   kl. 13.00 - 16.00
30. april   kl. 13.00 - 16.00
7. maj       kl. 13.00 - 16.00
Bane Vrøgum bane 1
 
ALLE ER VELKOMMEN!
• Det er et krav, at skytten er medlem af Danmarks jægerforbund (forsikring) eller har en tilsvarende forsikring.
• Der opkræves et gebyr på i alt 20.-kr. pr. gang pr. skytte (gælder ikke medlemmer af Oksbøl Militær Idrætsforening).
• De enkelte skytter er selv behjælpelige med oprettelse og nedbrydning af standplads / målopstilling mv.
• Skytterne medbringer selv ammunition samt de hjælpemidler de ønsker at benytte under skydningen mv.
• Efter endt skydning vil der være mulighed for at købe øl & vand.


Kontakt person

Kim Scharbau
Mobil tlf.50864660.

 

 
Genladningsudstyr.
 

Pris for leje af genladningssæt 50 kr. pr weekend

Henvendelse Bjarne Christiansen 40359031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opdateret 8.marts 2019  | annette.blaabjerg@skolekom.dk