Kære Nyjæger

Danmarks jægerforbund kreds 4 har i år æren af at kunne invitere til en nyjæger riffeljagt på forsvarets arealer i Fredericia.

                                            Dato for jagten er søndag den 30. oktober

Riffeljagten er for nyjægere dvs. personer der indenfor de seneste 3 år har bestået jagtprøven og aflagt riffelprøve. Der vil til hver nyjæger være tilknyttet en mentor.

Der er 8 pladser seneste tilmelding er 8. oktober. Hvorefter jeg sender parole, gæstelogin til easyhunt mm. til de 8 heldige deltagere.

Forudsætninger for at deltage i jagten er:

  • du skal naturligvis være medlem af Danmarks jægerforbund
  • at du har bestået riffelprøven indenfor de seneste 3 år.
  • at du kan fremvise dokumentation for, at riflen er indskudt til den jagtammunition, der medbringes på dagen.

Prisen: selve jagten er gratis. Nedlægger man vildt er det statenstakst, denne vil fremgå af parolen. Du skal dog selv sørge for transport til og fra Hyby fælled, ligesom du selv bedes medbringe kaffe, te el.lign. til morgenmaden. Der er rundstykker til morgenmad, ligesom der er frokost med en vand efter endt jagt.

Yderligere information kan fås ved henvendelse på nedenstående mail.

Du kan tilmelde dig på mail: normsted43@bbsyd.dk

Med venlig hilsen

Merete M. Callesen

Nyjægerkoordinator

Danmarks Jægerforbund