Hej 

Haglprøverne for 2024 er faldet på plads

forventes at blive lagt på Mit Jagttegn medio februar

 dog kun prøverne til og med juni

øvrige prøver offentlig gøres ultimo juli pga. af nyt system.

oversigt over hvilke baner som afholder haglprøver og tilbyder træning for aspiranterne med instruktør – 

Hæng det op i jeres klubhuset.

Evt. sendt det til jeres jagttegnsunderviser.

Med venlig Hilsen

Finn Hahn